کامپیوتر من
                                                                 
آخرین مطالب
نویسندگان
Google

در این وبلاگ
در کل اینترنت
تماس با ما
آمار وبلاگ
  • تعداد بازدیدکنندگان: 311840
دوشنبه 17 مهر 1391 :: 22:08 ::  نویسنده : Dr.R

  

ریه ها                                                 

حدود 600 گرم وزن

اسفنجی، شناور در آب و الاستیک

در طرفین مدیاستینوم

داخل حفره پلورال

ریه راست بزرگتر از ریه چپ

بعلت تمایل قلب به سمت چپ

مخروطی شکل

راس، قاعده دو سطح و سه کناره

قاعده روی دیافراگم و مقعر

     راست: مجاور با لوب راست کبد

     چپ: مجاور با لوب چپ کبد و فوندوس معده و طحال

دو سطح: دنده ای و داخلی

                                                                                                                                             

   

آپکس ریه ها

حدود 3 تا 4 سانتیمتر بالاتر از اولین غضروف دنده

حدود یک اینچ بالاتر از ثلث میانی کلاویکل

در محاذات گردن دنده اول

بعلت مایل بودن inlet توراکس

پلورای سرویکال بین آپکس و فاسیای سیبسون

مجاورت شریان سابکلاوین با آپکس

مجاورت گانگلیون سرویکوتوراسیک و شاخه ونترال T1 و شریان اینترکوستال فوقانی با سطح خلفی آپکس

                                                                                                              

                   

سطوح و کناره های ریه

کوستال:

مجاور با دنده ها و فضاهای بین دنده ای

داخلی:

شامل دو بخش مدیاستینال و ورتبرال

در مقابل مدیاستینوم در جلو و

ستون مهره ها در پشت

کناره ها: آنتریور، پوستریور و اینفریور

آنتریور: تیز و بین سطح کوستال و داخلی

پوستریور: گرد و بین سطح داخلی و کوستال

               اینفریور: تیز و بین قاعده و سطح کوستال

                                                                                                                                                  

   ریه راست

سه لوب و دو فیشور

لوب فوقانی، میانی و تحتانی

دو فیشور اوبلیک و هوریزانتال

فیشور اوبلیک (ماژور(

جداکننده لوب تحتانی از

     لوب فوقانی و میانی (ریه راست(

5th     فضا بین دنده ای

فیشور هوریزانتال (مینور(

    جداکننده لوب فوقانی از میانی

    چهارمین فضا از استرنوم تا اوبلیک فیشور

                                                                                                                               

 فیشور اوبلیک ریه راست

از مقابل زائده خاری T4

•5th فضا و 6th دنده

تا 6th کوستوکندرال جانکشن

در سطح کوستال و مدیال

از هیلوم تا کناره خلفی (مقابل اسپاین T4(

امتداد در سطح کوستال بطرف پائین و جلو

تا پشت (7.5cmانتهای قدامی کناره تحتانی)

امتداد بطرف بالا و عقب تا بخش تحتانی هیلوم

                                                                                                                            

   فیشور هوریزانتال (افقی(

جداکننده لوب فوقانی و میانی

از شیار مایل تا کناره قدامی ریه

       در امتداد چهارمین فضا

در سطح داخلی تا ناف ریه

از خط میدآگزیلاری بطور افقی تا

       انتهای استرنال 4th غضروف دنده ای

                                                                                                                                                   

  ریه چپ

کوچکتر از ریه راست

ریه چپ 565 گرم

دو لوب و یک فیشور

لوب فوقانی و تحتانی

فیشور اوبلیک

مایل تر (به عمودی نزدیکتر(

جداکننده لوب فوقانی از تحتانی

کناره آنتریور

     کاردیاک ناچ

     لینگولا (زبانه(

               کناره تحتانی

                                                                                                                            

  فیشور اوبلیک ریه چپ

مایل تر (به عمودی نزدیکتر(

جداکننده لوب فوقانی از تحتانی

در سطح کوستال و داخلی

از هیلوم تا کناره خلفی (6 سانتیمتری آپکس)

امتداد در سطح کوستال بطرف پائین و جلو

تا پشت انتهای قدامی کناره تحتانی

در سطح داخلی:

امتداد بطرف بالا و عقب تا بخش تحتانی هیلوم

شروع از بین زوائد اسپینوس T3- 4

•5th فضای بین دنده ای در خط مید آگزیلاری

رسیدن به کناره تحتانی

     در زیر 6th کوستوکندرال جانکشن (بفاصله 7.5 سانتیمتر از خط وسط(

در امتداد لبه داخلی اسکاپولا در ابداکشن بازو

 

 


 
   
دریافت کد ابزار آنلاین
_atrk_opts = { atrk_acct: "xmhqn1QolK105T", domain: "blogsky.com", dynamic: true }; (function () { var as = document.createElement('script'); as.type = 'text/javascript'; as.async = true; as.src = "https://d31qbv1cthcecs.cloudfront.net/atrk.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(as, s); })();