کامپیوتر من
                                                                 
آخرین مطالب
نویسندگان
Google

در این وبلاگ
در کل اینترنت
تماس با ما
آمار وبلاگ
  • تعداد بازدیدکنندگان: 311840
سه‌شنبه 26 دی 1391 :: 19:18 ::  نویسنده : Dr.R

درد pain

تعریف

درد: Pain یک حس ناخوشایند ویک احساس نامطلوب که معمولا بیانگر آسیب بافتی است.

  دردalgesia  :

بی دردی Analgesia:

شناسایی وانتقال محرک دردناک  :Nociception

 گیرنده درد : Nociceptor

درد یک پاسخ پیچیده فیزیولوژیک به آسیب بافتی ,  اتساع احشاء ویا بیماری است.

یک تجربه ناخوشایند و ناخواسته است که  می تواند با پاسخ – های اتونوم, سایکولوژیکال ورفتاری همراه باشد.

در گذشته بیماران درد رابه عنوان قسمتی از عمل جراحی یا بیماری می پذیرفتند اما امروزه با توجه به پیشرفتهای زیاد هم در زمینه پاتوفیزیولوژِی وهم درمورد اداره وکنترل درد میتوان گفت که هیچ بیماری نباید خیلی درد بکشد.

Somatosensory   reseptors 

 

 Sensation perceived

Receptor

 Touch

Nerve fibers on hair follicles

 Pain

Free nerve endings(nociceptors)

 Cold

Krause end bulbs

 Heat

Ruffini endings

 Pressure

Pacinian corpuscles

NOCICEPTORS:      (Free nerve endings)

Exteroceptors:  skin suface

Intereceptors:    walls of viscera or deeper      body structures

فیبرهای عصبی ممکن است توسط نورولما neurolema     یا میلین myelin و یا هردو پوشیده شده باشند.

سرعت هدایت بستگی به: 

1)اندازه فیبر عصبی                                                                        

2) وجود یا عدم وجود میلین  

فیبرهای کوچک وغیرمیلینه  سرعت کمتری نسبت به فیبرهای بزرگتر و  میلینه    دارند

درد چگونه بوجود می آید؟

عوامل مکانیکی

 شیمیایی  حرارتی   

آسیب بافت        

فعال شدن گیرنده های درد(nociceptores ))پایانه اوران رشته های میلین دار  A  -دلتا  و  رشته های غیر میلین ( C 

آزاد شدن واسطه های التهابی  دردزا:

( برادیکینین   پروستاگلندینها   هیستامین    استیل کولین     سروتونین   اسید لاکتیک    یون هیدروژن   یون پتاسیم    )

 

 انتهاهای اعصاب آوران محیطی   

  شاخ خلفی طناب نخاعی(سیناپس با دسته  دوم نورونهای آوران )   عبور ازنیمه مقابل طناب نخاعی  عبوراز مسیرهای اسپینوتالامیک  تالاموس(سیناپس بادسته سوم نورونهای آوران)     کورتکس حسی مغز  : درک درد             

واسطه های عصبی تنظیم کننده درد:

الف - تحریک کننده  درونی در محل گیرنده درد:

 )    پروستاگلاندینها – هیستامین – برادی کینین – سروتونین – استیل کولین – اسید لاکتیک – یون هیدروژن –یون پتاسیم )

   در مناطق دیگر: (گلوتامات –آسپارتات – کله سیتوکینین – پپتید آزاد کننده گاسترین –آنژیوتانسین  .مادهVIP  -   p)

ب - مهاری :انکفا لین – اندورفین – سوماتوستا تین                                              

انواع درد:

دردهای سطحی وپوستی                                         Somatic   pain

دردهای عمقی(عضلاتَ- استخوانها- مفاصل- لیگامانها –فاسیا)

دردهای احشایی Visceral   pain                       

دردهای راجعهRefferal   pain                         

دردهای روانی Psychology   pain                  

دردهای ناشی از کارFunctional   pain                

درد  مداوم

درد  متناوب

درد  حاد

درد  مزمن

درد سبک(mild):  اخطار کننده –بدون تحت فشار قرار دادن فرد

درد ملایم(moderate): مانع توجه-خواندن و انجام کارهای روزانه

درد شدید severe)):به کلی هوش وحواس را مختل کرده وبا رفلکسهای احشایی همراه است.

درد کشنده(agonising):با بیقراری ویا شوک همراه است.

درمان

راههای رساندن داروهای ضد درد:

خوراکی

مخاطی

جلدی

عضلانی

وریدی    :    متناوب  

                  مداوم

                 کنترول شده توسط بیمار   PCA   

نوراگزیال

                 اپیدورال

                اینترا تکال

بلوک عصب محیطی

بلوک داخل پلور

تحریک الکتریکی عصب از راه پوستTENS    

داروهای رایج مورد استفاده در تسکین درد:

مخدر ها

داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی(NSAIDS):

    آسپرین – استامینوفن .............     مهار سیکلواکسیژناز وسنتز پروستاگلندین ها


 
   
دریافت کد ابزار آنلاین
_atrk_opts = { atrk_acct: "xmhqn1QolK105T", domain: "blogsky.com", dynamic: true }; (function () { var as = document.createElement('script'); as.type = 'text/javascript'; as.async = true; as.src = "https://d31qbv1cthcecs.cloudfront.net/atrk.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(as, s); })();